Polityka prywatności

bergfex GmbH (zwana dalej "bergfex" lub "my") obsługuje strony internetowe www.bergfex.at (www.bergfex.com, www.bergfex.de, etc.), a także inne usługi, w tym obcojęzyczne strony internetowe i aplikacje mobilne ("aplikacje") bergfex/Tours, bergfex/Weather i bergfex/Ski. Strony internetowe, aplikacje mobilne i inne oferty są dalej zwane łącznie "usługami bergfex" lub "ofertą". W ramach korzystania przez użytkownika z usług bergfex gromadzimy i wykorzystujemy jego dane osobowe zgodnie z poniższymi przepisami o ochronie danych:

1. Przedmiot przepisów o ochronie danych

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi użytkownika podczas korzystania z usług bergfex. Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w Republice Austrii. W zakresie, w jakim bergfex zapewnia dostęp do ofert, usług lub usług stron trzecich za pośrednictwem usług bergfex, a użytkownik z nich korzysta, zastosowanie mają odpowiednie przepisy o ochronie danych. Nie jesteśmy świadomi przepisów o ochronie danych stron trzecich i nie sprawdzamy ich. Nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę danych tych firm i zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych aplikacji, "My bergfex" lub innych obszarów, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności często zadawane pytania.

2. Organ odpowiedzialny

bergfex GmbH, Neupauerweg 30a, 8052 Graz, Austria, jest administratorem danych w rozumieniu ustawowych przepisów o ochronie danych. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt pod tym samym adresem pocztowym lub pocztą elektroniczną pod adresem datenschutz@bergfex.at.

3. Gromadzenie danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego wyraźna zgoda wyrażona poniżej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 7 i art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe użytkowników w następującym zakresie

3.1 Korzystanie z naszej strony internetowej bez rejestracji

Możesz odwiedzać naszą stronę internetową i korzystać z indywidualnych ofert usług bergfex bez konieczności rejestrowania się jako członek bergfex.

3.2 Rejestracja jako członek

Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji usług bergfex, należy się zarejestrować. W tym celu potrzebujemy ważnego adresu e-mail użytkownika oraz nazwy użytkownika i hasła, a także imienia i nazwiska. Użytkownik może dowolnie wybrać swoją nazwę użytkownika i hasło. W szczególności nazwa użytkownika nie musi odpowiadać prawdziwemu imieniu lub jego części. Twoje imię, nazwisko, adres e-mail i hasło nie są domyślnie widoczne dla osób trzecich. Możesz zmienić to ustawienie w swoim profilu użytkownika.

3.3 Tworzenie profilu

Użytkownik może dobrowolnie wprowadzić do swojego profilu inne dane osobowe, takie jak adres, data urodzenia i inne informacje osobiste. Adres i data urodzenia nie są domyślnie widoczne, wyświetlane są opcjonalnie wprowadzone zainteresowania i przesłane zdjęcie profilowe. Użytkownik może przeglądać, zmieniać i usuwać dane osobowe zapisane w profilu oraz zmieniać opcje wyświetlania w dowolnym momencie.

3.4 Komentarze, oceny i inne uwagi

Twoje komentarze i oceny, wraz z dowolnie wybraną nazwą użytkownika, są widoczne dla zarejestrowanych członków usług bergfex, a także dla niezarejestrowanych odwiedzających naszą stronę internetową oraz, w stosownych przypadkach, dla odwiedzających oferty partnerów. Inne osoby mogą zatem czytać Twoje komentarze i oceny. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego prawdziwe imię i nazwisko były powiązane z tymi treściami, nie powinien łączyć swojego prawdziwego imienia i nazwiska z nazwą użytkownika. Ponadto zapisujemy Twoje posty na forach dyskusyjnych w usługach bergfex z Twoją nazwą użytkownika. Posty te są również widoczne dla niezarejestrowanych użytkowników bergfex.

3.5 Dane dziennika

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej i usług bergfex, indywidualne dane dotyczące jego interakcji z naszą stroną internetową i usługami bergfex, takie jak aktualny adres IP, używana przeglądarka internetowa, poprzednio odwiedzana strona internetowa ("strona odsyłająca") i czasy dostępu, są automatycznie przesyłane przez komputer użytkownika do bergfex i przechowywane przez nas w tak zwanych plikach dziennika. Używamy wyżej wymienionych danych dziennika w formie pseudonimowej do tworzenia profili użytkowników do celów reklamy opartej na potrzebach, badań rynku i projektowania usług bergfex. Nie łączymy profili użytkowania utworzonych w tym kontekście z danymi osobowymi użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na powyższe wykorzystanie jego danych, może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu w przyszłości. W tym celu należy wysłać pisemną wiadomość zawierającą sprzeciw, podając nazwę użytkownika i adres e-mail zapisany na stronie profilu w sekcji "Ustawienia", na adres datenschutz@bergfex.at. Przechowujemy te dane dziennika również ze względów bezpieczeństwa danych (tj. w celu ochrony naszych systemów i przechowywanych w nich danych przed nieuprawnionym dostępem), w celu wykrywania i usuwania błędów w naszych systemach oraz w przypadkach, gdy na podstawie określonych faktów istnieje podejrzenie, że usługi bergfex są wykorzystywane w ramach konta członkowskiego z naruszeniem prawa lub umowy, np. w celu popełnienia przestępstw, takich jak podżeganie do nienawiści (§ 130 niemieckiego kodeksu karnego) lub przedstawianie przemocy (§ 131 niemieckiego kodeksu karnego).

3.6 Pliki cookie

Każda przeglądarka wykorzystuje informacje do komunikacji ze stronami internetowymi, które są dostępne na odpowiednich urządzeniach. Jako portal internetowy prowadzimy różne działania związane z przetwarzaniem danych na naszej stronie internetowej. Oprócz naszych własnych działań związanych z przetwarzaniem danych, polegamy na integracji treści stron trzecich z naszą stroną internetową. Robimy to z jednej strony ze względów merytorycznych/redakcyjnych, a z drugiej strony ze względów ekonomicznych korzystamy z możliwości udostępnienia naszej strony internetowej stronom trzecim jako przestrzeni reklamowej.
Używamy plików cookie, aby korzystanie z usług bergfex było dla Ciebie jak najwygodniejsze. Pliki cookie to małe pliki danych, które są przechowywane na dysku twardym i umożliwiają rozpoznanie użytkownika przez naszą stronę internetową. Używamy tak zwanych "sesyjnych plików cookie". Są to pliki cookie, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po opuszczeniu strony internetowej. Używamy tych plików cookie, aby potwierdzić, że użytkownik jest zalogowany jako członek na czas interakcji z naszą witryną. Używamy również plików cookie, które są przechowywane na dysku twardym nawet po wylogowaniu się z bergfex. Potrzebujemy ich do automatycznego logowania przy następnym korzystaniu z usług bergfex i do zapisania miasta, dla którego chcesz zobaczyć lokalny program kinowy. Te pliki cookie wygasają automatycznie po sześciu miesiącach. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby uniemożliwiała przechowywanie plików cookie, jeśli sobie tego nie życzy. Może to jednak oznaczać, że nie wszystkie usługi bergfex lub ich funkcje mogą być wykorzystywane w pełnym zakresie. Ponadto ze względów komercyjnych korzystamy z opcji udostępniania naszej strony internetowej stronom trzecim jako przestrzeni reklamowej ("reklamowe pliki cookie").

Na stronie bergfex wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie:

Pliki cookie dotyczące funkcjonalności, pliki cookie dotyczące personalizacji, pliki cookie dotyczące wydajności i analizy sieci, pliki cookie dotyczące przeciwników/reklamy/targetowania, pliki cookie dotyczące ponownego targetowania i pliki cookie stron trzecich.

3.7 Usługi analizy sieci

Korzystamy z "Google Analytics", usługi analizy internetowej Google Inc. (zwanej dalej "Google") lub porównywalnych usług analizy internetowej na stronach internetowych usług bergfex. Google wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryn internetowych do naszych celów. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszych stron internetowych, w tym aktualny, ale skrócony (patrz poniżej) adres IP, są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z naszych witryn internetowych, tworzenia raportów dotyczących aktywności użytkowników naszych witryn internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zapobiec instalacji tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Jako środek ostrożności chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji usług bergfex. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu jego adresu IP przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (Pobierz dodatek dezaktywujący Google Analytics dla przeglądarek).

3.8 Aplikacje zewnętrznych dostawców usług

3.8.1 Facebook
Jeśli jesteś członkiem facebook.com, oferujemy Ci możliwość zalogowania się do bergfex za pośrednictwem Twojego konta na Facebooku przy użyciu aplikacji Facebook "Facebook Connect" zintegrowanej z naszą stroną internetową i korzystania z naszych usług. Ta opcja rejestracji umożliwia przeniesienie niektórych danych osobowych przechowywanych na facebook.com z Facebooka do bergfex. W ramach tego procesu rejestracji Facebook poinformuje użytkownika, które z jego danych mają zostać przekazane ("dane z Facebooka") i poprosi go o wyrażenie na to wyraźnej zgody. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane z Facebooka do nas bez zgody użytkownika. Wykorzystujemy dane użytkownika z Facebooka do celów opisanych w punktach od 4.1 do 4.4 poniżej w ramach usług bergfex. Ponadto wykorzystujemy je w formie zanonimizowanej do tworzenia statystyk i analiz w celu poprawy i dalszego rozwoju usług bergfex dla wszystkich użytkowników. Oczywiście, nawet jeśli jesteś członkiem facebook.com, możesz zarejestrować się jako użytkownik bezpośrednio w bergfex na naszej stronie internetowej, jak każdy inny użytkownik, bez przekazywania nam danych ze swojego konta na Facebooku.

3.8.2 Usługi aplikacji
Korzystamy z usług następujących dostawców usług w celu ulepszania i dalszego rozwijania naszych aplikacji:

Firebase

Amplitude

Appsflyer

RevenueCat

3.9 Apple HealthKit

Tylko dane dotyczące tętna i kroków są przesyłane do bergfex za pośrednictwem Apple HealthKit, a bergfex odczytuje i przechowuje je tylko w związku z odpowiednią aktywnością. Wszystkie zebrane dane są traktowane jako poufne, nie są przekazywane stronom trzecim i nie są wykorzystywane do celów marketingowych.
HealthKit to usługa przetwarzania danych dotyczących aktywności świadczona przez Apple Inc. w celu uzyskiwania dostępu do danych dotyczących aktywności lub ich przechowywania. Więcej informacji: Apple HealthKit

3.10 Czas przechowywania

Jeśli użytkownik zarejestruje się na naszej stronie internetowej, będziemy przechowywać jego dane tak długo, jak długo będzie istniało jego konto, a następnie tylko tak długo, jak będzie to wymagane przez prawo.

3.11 Prawa użytkownika związane z danymi osobowymi

Użytkownik ma między innymi prawo (zgodnie z warunkami obowiązującego prawa w odpowiedniej obowiązującej wersji) (1) do sprawdzenia, czy i jakie dane osobowe przechowujemy na jego temat oraz do otrzymania kopii tych danych, (2) do żądania poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub nie są przetwarzane zgodnie z prawem, (3) do żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, (4) w pewnych okolicznościach do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody udzielonej do tego momentu i do momentu jej cofnięcia, (5) do żądania przeniesienia danych, (6) do poznania tożsamości osób trzecich, którym przekazywane są dane osobowe użytkownika oraz (7) do złożenia skargi do właściwego organu.

4. Wykorzystanie danych

4.1 Korzystanie z usług bergfex

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie z usług bergfex i świadczenie usług oferowanych w ramach usług bergfex, a także aby zapewnić Ci dostęp do usług stron trzecich.

4.2 Newsletter

Regularnie wysyłamy biuletyny z ofertami i informacjami turystycznymi. Newsletter jest wysyłany tylko do tych osób, które samodzielnie i aktywnie wyraziły zgodę na jego otrzymywanie w swoim profilu użytkownika, w formularzu zapytania, w konkursie itp. Rejestracja nie powoduje automatycznego wysyłania naszych biuletynów. Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

4.3 Spersonalizowane usługi i treści

Oferujemy spersonalizowane usługi, aby wyświetlać treści, takie jak ośrodki narciarskie, kamery internetowe, pogoda itp. zoptymalizowane pod kątem osobistych zainteresowań użytkownika. W tym celu wykorzystujemy informacje, które użytkownik może opcjonalnie wprowadzić, w szczególności ulubione ośrodki narciarskie. Nie przekazujemy jednak tych danych osobowych dalej.

4.4 Ściganie czynów niezgodnych z prawem i umową; zapewnienie bezpieczeństwa danych

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika, w tym dane przechowywane w jego profilu i adres IP, do celów bezpieczeństwa danych oraz zapobiegania i ścigania działań związanych z korzystaniem z usług bergfex, co do których istnieje podejrzenie, że są niezgodne z prawem lub umową, w szczególności w przypadku przestępstw, takich jak podżeganie do nienawiści (§ 130 niemieckiego kodeksu karnego) lub przedstawianie przemocy (§ 131 niemieckiego kodeksu karnego), lub w przypadku istotnego naruszenia naszych Ogólnych warunków handlowych.

5. Ochrona konta użytkownika

Hasło jest kluczem do konta użytkownika. Należy używać różnych cyfr, liter i znaków specjalnych oraz nie udostępniać nikomu swojego hasła. Jeśli udostępnisz swoje hasło innym osobom, pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane za pośrednictwem Twojego konta członkowskiego i możesz podlegać postępowaniu sądowemu. Dlatego też, jeśli z jakiegokolwiek powodu Twoje hasło zostanie naruszone, powinieneś natychmiast nas o tym powiadomić i zmienić swoje hasło. Hasło użytkownika jest przechowywane przez nas w formie zaszyfrowanej zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i dlatego nie może być przeglądane przez nas ani osoby trzecie.

6. Prawo do informacji

Jako członek bergfex masz prawo do otrzymywania informacji o rodzaju i zakresie danych, które przechowujemy na Twój temat w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Na swoim koncie bergfex (sekcja Ustawienia / Moje dane) możesz w każdej chwili uzyskać przegląd danych, które przechowujemy na Twój temat. Jeśli nie masz konta bergfex, wyślij nam wiadomość e-mail na adres datenschutz@bergfex.at a użytkownik natychmiast otrzyma informacje o tym, gdzie i jakie dane przechowujemy na jego temat.

7. Usunięcie danych

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swojego konta, wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@bergfex.at żądanie. Wówczas niezwłocznie usuniemy dane osobowe użytkownika, w tym jego komentarze i nazwę użytkownika. Jedynie dane, które są nam nadal potrzebne do dochodzenia wszelkich istniejących praw umownych lub prawnych wobec użytkownika, np. w przypadku sporów prawnych, lub które jesteśmy prawnie zobowiązani zachować, mogą być zwolnione z usunięcia. Dane te zostaną przez nas zablokowane. Jeśli masz konto bergfex, możesz usunąć całe swoje konto w dowolnym momencie w sekcji "Ustawienia -> Moje dane". Znajdziesz tam również przegląd danych, które przechowujemy na Twój temat.
Ponadto po upływie dwóch lat sprawdzimy konto użytkownika, a jeśli w tym okresie nie wykryjemy żadnej aktywności, co dwa miesiące będziemy wysyłać wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Po trzech latach bez aktywności lub potwierdzenia usuniemy konto użytkownika (z wyjątkiem kont z publicznymi wycieczkami).

8. Zmiany niniejszych przepisów o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych postanowień dotyczących ochrony danych w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. O takich zmianach poinformujemy użytkownika z wyprzedzeniem pocztą elektroniczną. Zmienione postanowienia dotyczące ochrony danych wejdą w życie w dniu określonym w zmienionych postanowieniach dotyczących ochrony danych.

9. Zgoda na gromadzenie i wykorzystywanie danych

Niektóre z opisanych powyżej sposobów wykorzystania danych osobowych użytkownika wymagają jego zgody:
9.1 Wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez bergfex moich danych osobowych, w tym danych podanych w moim profilu i adresu IP, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz zapobiegania i ścigania działań związanych z korzystaniem z usług bergfex, co do których istnieje podejrzenie, że są niezgodne z prawem lub umową, w szczególności w przypadku przestępstw, takich jak podżeganie do nienawiści (§ 130 StGB) lub przedstawianie przemocy (§ 131 StGB), lub w przypadku istotnego naruszenia Ogólnych warunków bergfex.

9.2 Wyrażam zgodę na informowanie mnie przez bergfex w newsletterach pocztą elektroniczną o nowych funkcjach, ofertach i promocjach w bergfex, wysyłanie mi osobistych statystyk na stronie "Mój bergfex", wskazywanie nowych prywatnych wiadomości lub wpisów do księgi gości na stronie mojego profilu i/lub przedstawianie mi usług i produktów firm, z którymi bergfex współpracuje. Mogę zrezygnować z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie za pośrednictwem linku podanego w odpowiednim newsletterze lub za pośrednictwem ustawień w moim profilu.

9.3 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez bergfex danych podanych w moim profilu (np. wieku, płci i gustu filmowego) oraz moich ocen ośrodków narciarskich w celu oferowania mi spersonalizowanych usług i treści.

9.4 W zakresie, w jakim zarejestrowałem się w bergfex za pośrednictwem mojego konta na Facebooku przy użyciu aplikacji Facebook Connect na stronie internetowej bergfex i wyraziłem zgodę na przekazywanie przez Facebook moich danych z Facebooka do bergfex, niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez bergfex moich danych z Facebooka do celów opisanych w sekcjach 9.2 do 9.3.
Pobierz aplikację
1. otworzyć aplikację caméra na smartfonie
2 Ustaw kamerę w kierunku kodu QR
3. pobierz bergfex: randonnée & trace GPS